Marts

Augustinerklosteret i Erfurt

Luther boede en stor del af sin studietid på klosteret. Her aflagde han sit munkeløfte, og det var her, han blev ordieneret til præst.