DEN AFGØRENDE FRONT

5. oktober

Under forberedelserne til et, stort slag blev en af de dygtigste og mest fremragende generaler af den øverstkommanderende sat til at bevogte en bro, der syntes at ligge helt udenfor slagområdet. Generalen ærgrede sig og følte sig tilsidesat. Han hørte drønene fra slaget langt borte og var yderst utilfreds med at blive holdt tilbage på dette betydningsløse sted uden at kunne bruge sine tropper.

Men endelig svingede fronten og nærmede sig ham. Fjenden gik tilbage, og den bro, som generalen bevogtede, blev nøglestillingen. Således gik det til, at han til sidst blev slagets helt. Feltherren havde forudset denne bros betydning og havde sat sin dygtigste general til at forsvare den.

Det strategiske punkt i Guds riges kamp mod synden og Satan er lønkammeret. Det er en uanselig og lidet ærefuld plads. Men det er selve nøglestillingen både i den enkeltes og i hele Guds menigheds kamp her på jorden.

Den, der bliver tro på tilrettelæggerens plads, skal også opleve, at det er den højst betroede plads i Herrens hær.

Israels næststørste leder, Josva, var hærfører under krigen mod hedningekongen Amalek. Men den vigtigste plads i slaget tog Moses selv sammen med Aron og Hur.

»Når nu Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget; men når han lod hånden synke, fik amalekitterne overtaget.« 2. Mos. 17, 11.

Bøn

Og bønnen henter ned
fra Himmelen Guds fred,
den henter kraft og styrke
til Herren ret at dyrke,
den henter hjælp i nøden,
den henter trøst i døden.

W. A. Wexels
DDS 585
HJMT 292