FJERNSTYRET

7. august

En fjernstyret flyvemaskine er en, stor opfindelse, farlig i krig. En mand kan fra et trygt sted lede maskinens bevægelser ved hjælp af sine apparater. Maskinen kan kun dirigeres fra dette sted.

Et menneske, der bliver ledet af Gud, er et levende under her i verden. Gennem Guds ord og bønnen bliver hjertet indstillet på Himmelens bølgelængde for Den Hellige Ånds impulser, sådan som Esaias siger: »Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile« Es. 57, 18.

Han skal styre vore fødder ind på fedens vej, hedder det om Jesus. Han styrer gennem vore tanker, mens vi søger Guds råd. Derfor er Guds børn altid indstillede på at bede således: »Jesus, styr du mine tanker...« På fredens vej bliver vi ledet bort fra, hvad Bibelen kalder de ugudeliges råd. Og ved at blive optaget i Guds viljes vej og Guds gernings vej, får både tanken og viljen nye, spor og nyt indhold.

Guds veje kan være både snævre og stejle. At gøre Guds vilje synes nogle gange helt umuligt for os, vi hverken tør eller magter at klare kravene. Hvad så? Jo, Gud ikke alene fjernstyrer sine børn, han fjernstyrker dem også. Under sidste verdenskrig fik Eisenhower en enestående hjælp ved invasionen. Lord Mountbatten fik nemlig lavet fire bøjelige rørledninger, der kunne vindes op på tromler. Ledningerne blev lagt på bunden af Kanalen, og så blev der pumpet benzin til Cherbourg, Boulogne, Antwerpen og Frankfurt, med op til 4½ million liter benzin om dagen, efterhånden som tropperne rykkede frem.

Kraften giver Gud sine børn, efterhånden som de rykker frem på hans veje. Kampens vej mod synden er fredens vej med Gud og kraftens vej. Gud både læger og leder.

Bøn

Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej,
kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,
når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

Paul Gerhardt
DDS 36
HJMT 34