1 Din lovsang, o Fader i Himlen

1. Din lovsang, o Fader i Himlen,
  jeg ønsker at være på jord,
  at blande min stemme i vrimlen
  af jublende lovsanges kor!
  Ja, ville jeg rigtig mig fryde
  ved barnerets glæden så stor,
  da måtte mit liv overflyde
  med levende lovsanges ord!

2. Min Jesus, o, ville jeg lægge
  på dig hver en eneste sorg,
  hver angest, der måtte mig skrække,
  da var jeg i tryggeste borg!
  Ja, ville al frygt jeg opgive,
  helt vælte på Herren min vej,
  da ved jeg, at jeg måtte blive
  en levende lovsang for dig!

3. O Helligånd, læg mig på tunge
  dit vidnesbyrds tændende ild,
  og lær mig at tale og sjunge
  med kærlighedsrøsten så mild!
  I hjertet du ganske nedbryde
  hver selviske tanke og lyst!
  Da ved jeg, min stemme skal lyde
  med levende lovsanges rost!

4. Jeg ønsker alene at være
  just det, hvortil Gud tog mig ud:
  Et intet, der kun til Guds ære
  kan klædes i helligheds skrud!
  Gud Helligånd, opad du bære
  til tronen i Himlen mit bud:
  Jeg ønsker ej andet at være
  end levende lovsang for Gud!

Anton Levinsen 
HJMT 22