435 Mer' hellighed giv mig, mer' alvor

 1. Mer' hellighed giv mig, mer' alvor og flid,
  mer' sorg over synden, mer' troskab i strid,
  mer' kraft til at tjene mer' trolig min Gud,
  mer' tålmod i modgang, mer' lyst til dit bud.
   
 2. Mer' frejdighed giv mig, mer' trøst af dit bord,
  mer' tak, som jeg burde, mer' lys af dit ord,
  mer' tro på min Jesus, mer' fred i hans favn,
  mer' sagtmod i sindet, mer' bøn i hans navn!
   
 3. Mer' ydmyghed giv mig, mer' lyst til din pris,
  mer' dig at ophøje på englenes vis,
  mer' nyttig og gør mig, på kærlighed rig,
  mer' skikket til Himlen, mer' Jesus som dig!

Ph. P. Bliss