379 Du evige klippe, hos dig er der ly,

 1. Du evige klippe, hos dig er der ly, 
  til dig i min trængsel jeg altid vil fly; 
  skønt synd jeg kun ejer, dog trøster du mig, 
  o evige klippe, jeg kommer til dig,  
  kommer til dig, kommer til dig! 
  Du evige klippe, jeg kommer til dig! 
   
 2. I glæde, i trængsel, i liv og i død, 
  i armod og sygdom, i angst og i nød, 
  når ondskabens hære de angriber mig, 
  da, evige klippe, jeg kommer til dig! 
  Kommer til dig, kommer til dig! mod 
  Da, evige klippe, jeg kommer til dig! 
   
 3. Her ofte i livet jeg løb til min borg,* 
  når nøden var stor, og fandt trøst i min sorg. 
  Til sidst, når da døden den kommer til mig, 
  da, evige klippe, jeg kommer til dig!  
  Kommer til dig, kommer til dig! 
  Da, evige klippe, jeg kommer til dig!

*SI. 40,3 
W. O. Cushing