105 Han kom fra himmelherlighedens sale

 1. Han kom fra himmelherlighedens sale,
  hvor alle engle til hans glæde sang.
  Han kom derfra, hvor livets kilde sprang,
  til fattigdom og kamp i dødens dale.
   
 2. Hans fader lod ham til det fjerne fare
  og gav ham hen til vor elendighed.
  Han lærte lydighed af det, han led,
  og gik alene mod al helveds skare.
   
 3. Så kom han hjem med sejr fra hvert et stævne,
  forsøgt i lidelse og sorg og savn.
  Hans navn, o venner, er et blodigt navn.
  Hvem kan i letsind Jesus Kristus nævne?
   
 4. At ligne ham er lydighed til døden.
  At være hans er kamp mod kød og blod.
  At elske ham er Åndens virkning god.
  At følge ham er gang mod morgenrøden.

Chr. Ludwigs