TRÆL ELLER FRI

9. februar

Præsten Gossner i Berlin kom en dag forbi en bygning. En let beruset mand rakte en brændevinsflaske ud imod ham og råbte: »Fader Gossner, tag og drik.« De omkringstående lo, men Gossner svarede: »Min ven, jeg kan drikke, om jeg vil, men du må drikke, selv om du ikke vil.« »Hvad, må jeg drikke?« skreg manden og slyngede flasken mod jorden, så den knustes. Fjorten dage senere kom manden og bad Gossner om hjælp, han følte sig helt fortabt. Og han blev frelst.

Peter skriver: »De lover dem frihed, skønt de selv er slaver af fordærvelsen; for det, man ligger under for, er man slave af. « 2. Pet. 2, 19.

Ofte ser man ikke at man er træl. Man tror sig fri. Man gør, hvad man har lyst til. Først når man forsøger af lade være, opdaget man, at man må gøre, hvad lysten vil, mod sin egen vilje.

Det er ikke alene drukkenskab og usædelighed, der gør et menneske til træl. Mange, ligger under for trangen til at bande. De kan ikke lade være. Eller de ligger under for uærlighed. Eller sanselighed. De kan ikke løslive sig fra urene fantasier. Misundelse, bitterhed, had og hævn tager også let herredømmet i et menneske.

Vil du gøre hjertets og tankernes vilje? Da er der kun en redning, du må få en anden Herre. Lad Jesus blive Herre i dit liv! Overgiv dig helt til ham! Han vil tage herredømmet, frelse og frigøre dig fra syndens trældom. Han både kan og vil, hvis du vil.

»Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Joh. 8, 36.

Bøn

Du, som bryder lænker,
løser trælles bånd,
du, som frihed skænker
ved din Helligånd,
frem til dig jeg trænger
fra mit fængsel ud.

Ved H. P. Mollerup
HJMT 644
SOS 523