DE FÆRDIGE GERNINGER

12. marts

Bilkongen Henry Ford indførte i sine fabrikker en arbejdsteknik, som kendes under navnet »pr. løbende bånd«.

Hver arbejder har sin detajle at udføre, før en maskine er færdig. Den kommer på et såkaldt bånd og går fra arbejder til arbejder. Hver mand behøver kun at stå parat til at udføre sin særlige opgave, når maskinen kommer til ham. Kun nogle øjeblikke standser den ved hver enkelt arbejder. Skal den blive færdig, må hver mand udføre sit arbejde nøjagtigt og hurtigt. Ellers bliver alt ødelagt.

I Guds rige er det store gerninger, der skal udføres. Men hver enkelt kristen har sin særlige opgave, alt efter sine evner og nådegaver. Her er alle lige nødvendige.

Gudsbørn er lemmer på et legeme. Hvert lem udfører forskellige opgaver: »Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke brug for dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har ikke brug for jer.« 1. Kor. 12, 21.

Om enhver opgave, stor eller lille, gælder det, at den bliver udført i Guds time. I Guds time er det belejligt. Da har Gud lagt forholdene til rette for en gave, en tjeneste eller et vidnesbyrd. I vor time kan det blive for sent.

Er du kommet ind i denne guddommelige sammenhæng? Har du opdaget, at tjenesten for Gud ikke er slid og slæb ved egen kraft, men en vidunderlig vandring i gerninger, som Gud har lagt til rette?

»For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.« Ef. 2, 10.

Bøn

Kald ej din gerning uden værd og ringer;
for Herren er ej stort og småt.
Han ser på sindelag et blot,
om opad det vil bringe.
Lad ingen dag da smuldre hen,
den kommer aldrig mer' igen.
Byg borg af hverdags stene.

Rudolf Bruhn