SKJULT SYND

14. oktober

Der er to modsatte måder at skjule synd på. Vi kan selv skjule den, det er det mest almindelige. David gjorde det en gang. Men han fandt, at det var en dårlig måde at behandle synden på. Det onde blev kun værre og værre. Han beskriver det således: »Da jeg tav, sygnede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. « Salme. 32, 3-4.

Frank Mangs fortæller, hvordan han forklarede denne sandhed for sin 10-årige søn: »Hvis du tager en død høne og, kaster den ned i kælderen og lukker alle døre og vinduer, hvordan tror du så, der vil lugte dernede l løbet af to uger? Kaster du den døde høne ud på møddingen, så, slipper du for lugten i kælderen.«

Når vi søger at skjule vor synd for mennesker og for Gud, da vil synden altid tynge sindet. Og da vil denne skjulte synd skjule Gud for os. For kun de rene af hjertet kan se, Gud.

Der er en anden måde at skjule synden på og det er at lade Gud skjule den. Den vej er, den eneste for den, der vil have fred med Gud. David beskriver denne vej så klart i Salme 32, 5: »Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. «

Gud borttager både synden og skylden, når vi kommer frem, i lyset med alt. Da er vi salige.

»Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult;« Salme 32, 1.

Bøn

Mod dig, mod dig jeg synd har gjort!
Kast mig ej fra dit ansigt bort,
tag ej din Helligånd fra mig,
men lad ham drage mig til dig!
Den rette angers vej mig lær -
o Gud, mig synder nådig vær!

M. B. Landstad
SOS 404