244 Kom, sandheds Ånd, al give

 1. Kom, sandheds Ånd, al give
  i kirken atter dag,
  og lad dit lys fordrive
  alt skin og selvbedrag!
  Lad mund og hjerte røres
  med ild fra alterbavn,
  så tro vi måtte høres
  bekende Herrens navn!
   
 2. Du, Talsmand uden lige,
  med Herrens ord i pagt,
  kom ned fra Himmerige
  og gør os uforsagt!
  Giv os i denne sløve,
  på tro så arme tid
  det sværd, der stod sin prøve
  engang i troens strid.
   
 3. Mod vantro over måde
  og dårskab uden mål
  udrust, Guds Ånd, os både
  med troens kraft og tål!
  Hvad spot vi end må døje,
  giv os dog at stå trygt
  og aldrig af at bøje
  i ussel mandefrygt!
   
 4. En gudløs tid, som svinger
  imellem angst og had,
  ej anden tro betvinger
  end den, der fri og glad
  på Jesus kun vil lide,
  ham åbent kendes ved
  og intet andet vide
  end ham til salighed.
   
 5. Du, Helligånd, berede
  en pinse fjern og nær,
  din kraft og klarhed lede
  vor Frelsers vidnehær!
  Du åbne verdens øre,
  du åbne dines mund!
  Vor syge slægt lad høre
  Din tale stærk og sund!

Phillipp Spitta