SEJR OVER SKØDESYNDEN

3. juni

I en by blev vandforsyningen en gang af­skåret. Der var ikke en dråbe vand i rørene. De undersøgte bassinet og hele maskineriet, men fandt intet. Til sidst undersøgte man for­bindelsen mellem hovedledningen og siderøret og fandt - en stor tudse. Man mente, den var kommet ind i røret som ganske lille, havde fundet sin føde derinde og havde vokset sig så stor, at den nu stoppede vandet i røret.

Af og til bruger vi udtrykket skødesynd. An­dre benytter finere navne og kalder det karak­ter-fejl eller uvane eller medfødt svaghed. Skødesynd er et rammende navn på en bestemt slags synd. Det er den slags synd, som vi har let ved at finde undskyldninger for, og som vi helst ikke vil kalde synd. Det er synd, som vi ligefrem tager på skødet - »skøde«-synd. Vi er venner med den og tager den ikke så højtidelig. Men den kan blive et menneskes farligste fjende.

Den, der forsoner sig med sin skødesynd, for­soner sig. ikke med Gud. Gud, undskylder ikke et menneskes svagheder, men Gud vil rense os for vor skødesynd og give os sejr over vore svagheder.

Gud både kan og vil altid give os sejr på alle områder, hvor vi ligger under. Er du villig til at lade ham befri dig for dine skødesynder? Det sker i Kristus.

»Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.« 2. Kor. 2, 14.

Bøn

Giv-dig helt! Thi så han vil det,
selv han gav sig helt for dig,
da han fattig og foragtet
gik hernede korsets vej.

Lina Sandell
HJMT 462