KRISTEN DISCIPLIN

10. juli

Da franskmændene og englænderne kæmpede om magten i Canada i forrige århundrede, allierede begge parter sig med indianerstammer. Indianerne var på deres vis glimrende krigere, men det var umuligt at lære dem disciplin. Da major Rogers foretog sit berømte angreb på St. Francis, tog han et halvt hundrede indianere med som spejdere. En morgen sendte han dem af sted for at udspejde terrænet omkring en flodmunding. Indianerne gik ind i skoven, der satte de sig roligt ned, spiste, røg og så yderst krigeriske ud. Om aftenen vendte de tilbage til lejren og fortalte, at vejen var klar. Følgen var, at hele ekspeditionskorpset nær var blevet fanget i et baghold.

God disciplin udspringer af tillid til ledelsen. I Herrens hær burde hver eneste soldat vise sin Herre fuld tillid, fordi alle Guds børn har erfaret, at Guds ord fører os frelst gennem vort livs største kampe. Herren har ret til at vente, at vi er lydige på trods af vore følelser.

Selvom vi ikke altid forstår Guds ord og befaling, så bør vi som kristne alligevel være lydige. Guds riges fremgang og sejr er afhængig af, at Kristi stridsmænd har disciplin, er lydige og lever efter Herrens ord. Vi er ikke disciple, uden at vi har disciplin.

Kristen disciplin er frugten af levende tro. Det kan vi lære af ham, som blev kaldt troens Fader.

»I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.« Hebr. 11, 8.

Bøn

Den, som byder, lyder først;
den, som tjener, han er størst.

Rudolf Bruhn
fra væbnersangen