EN LEVENDE BIBEL

5 januar

Nogle unge mænd sad og talte om forskellige bibeloversættelser. Den ene foretrak den engelske. En anden syntes, at den svenske var bedst. Da udbrød en af dem: »Jeg synes bedst om min mors bibeloversættelse. Hun oversatte Bibelen for os børn i sit daglige liv.«

Bibelen bliver levende for andre, når de kristne lever Bibelen. Men skal vi leve Bibelen, må vi først leve i Bibelen. Skal et lys skinne, må det først tændes.

Når Jesus kalder de kristne verdens lys, så mener han ikke, at vi er som færdigstøbte lys, der blot bliver tændt af ham. Nej, vi ligner mere vægen, som både bliver tændt af Kristus, og får sin næring fra Kristus, ligesom vægen henter næring fra olien.

En væge, som dyppes i olie, kan brænde en kort tid, så går den ud, fordi den er tør. En kristen, som af og til henter næring og kraft i Bibelen, bønnen og nadveren, kan også lyse lidt. Men snart er han en rygende væge, tør og kraftesløs. Vægen må stadig være i olien, hvis den skal lyse vedvarende og klart. En kristen, som lever i Bibelen, vil aldrig tørre ud, men Bibelens ånd og kraft, Guds vilje og råd vil præge og hellige hverdagslivet.

Jesus levede i Bibelen, og derfor levede han Bibelen, så ordet blev kød, blev legemliggjort i hans liv. Er dit liv en klar bibeloversættelse?

»Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.« Matt. 5, 16.

Bøn

Lyset er i verden kommet,
ved du også, at du tror?
Har du nogen tid fornummet,
at din Jesus i dig bor?
Har hans nådes strålers kraft
i din sjæl sin virkning haft?
Kan du i dit hjerte finde,
at der er et lys derinde?

H. A. Brorson
DDS 589
SOS 401