211 Der stod i mit hjerte så streng en strid

 1. Der stod i mit hjerte så streng en strid,
  ak, verden blænded mit øje;
  men Jesus kaldte på samme tid
  og vinked min sjæl mod det høje.
  Da følte jeg midt i den strid, jeg stred:
  De evige arme når helt herned.
   
 2. Mit hjerte fik fred ved hans helligeblod,
  blev frelst i hans nådige hænder;
  og nu vil jeg følge ham fod for fod
  og gå, hvor min herre mig sender.
  O, lær mig, når dagen er altfor hed:
  De evige arme når helt herned!
   
 3. Jeg bærer det kors, som min frelser mig gav,
  med sang, hvor jeg før var bedrøvet;
  men stundom tynger de svære krav
  og sætter mit knæ i støvet.
  Da takker jeg Herren, fordi jeg ved:
  De evige arme når helt herned.
     
 4. Jeg kæmper mod synd og mod Satans værk;
  Gud holde min vilje vågen!
  Ak, verdens fyrste er tit så stærk
  og leder mig vild i tågen.
  Men ånden hvisked, når skammen sved:
  De evige arme når helt herned.
   
 5. Men engang er vandringens tid  forbi,
  og støvets dage er omme —
  da ligger en tjener, som snart er fri,
  og venter sin herres komme.
  Da nynner mit hjerte — o salighed!
  De evige arme når helt herned.

Svend Rehling
DUS 6. udg 1949 nr. 211