329 Der er en udrakt hånd på Herrens trone

 1. Der er en udrakt hånd på Herrens trone,
  den rækkes ud til dom for den, som ej
  vil lytte til Guds tales alvorstone,
  men vandrer sorgløs frem ad syndens vej.
   
 2. Der er en udrakt hånd på Herrens trone,
  den rækkes frem til frelse for enhver,
  der lægger ned sin egen æreskrone,
  og som vil komme ganske som han er.
   
 3. Vi ser den hånd i julestjernens klare
  og milde stråler hist ved Betlehem,
  hvor han i ringhed sig lod åbenbare
  for os at føre til sit himmelhjem.
   
 4. Vi ser den, hvor på Golgata han hænger
  og lider straffen for den faldne slægt,
  hvor hele mørkets magt ind på ham trænger,
  og hvor han føler selv Guds vredes vægt.
   
 5. Vi ser den hånd, hvor han ved dåbens vande
  de spæde tager i sin ømme favn
  og fører dem fra dødens mørke lande
  til livets land og gi'r dem barnenavn.
   
 6. Vi ser den hånd, når vi ved nadverbordet
  modtager Herrens eget kød og blod.
  Vi ser den, hver en gang vi hører ordet
  om ham, som for os alle gjorde bod.
   
 7. Der er en udrakt hånd på Herrens trone,
  og hver, som af den hånd sig føre lod,
  skal evigt bære livets sejerskrone,
  som Jesus os erhverved'med sit blod.

Peter Sørensen