DET, DU HAR

31. juli

Moody fortæller: »Jeg husker endnu den første gang, jeg forlod hjemmet for at rejse til Boston. Penge havde jeg ikke flere af, og jeg gik tre gange om dagen på posthuset for at spørge efter brev hjemmefra, skønt jeg vidste, at der kun kom post en gang om dagen.

Endelig fik jeg et brev fra min lille søster, og hvor blev jeg dog glad for det. Hun havde hørt, at der var så mange lommetyve i Boston, og det meste af brevet gik ud på at bede mig passe godt på mine lommer. Jeg tænkte da på, at man måtte have noget i lommerne, før man kunne blive bestjålet.«

Adskillige mennesker trænger ikke til at være særlig på vagt overfor fristelser og synd. De mærker kun lidt til Satans angreb. For de har ikke noget, som Satan ønsker at røve fra dem. De har kun synd.

Nyfrelste unge mennesker kan blive helt ulykkelige over, at Satan frister dem så stærkt, just som de har sagt verden farvel. Livet bliver med et så fuldt af kamp. - Vær ikke så ængstelig, kære ven. Nu har du fået noget, som Satan vil røve fra dig. Du har fået Jesus i hjertet, en ny vilje og et nyt sind. Og nu vil satan genvinde sin herskerstilling i dit hjerte.

Du har det største af alt: Syndernes forladelse. Og Satan vil tage denne rigdom fra dig. Han siger: Gud kan ikke tilgive så stor en synder, eller: Gud vil ikke fortsætte med at tilgive hver dag. Sådan lyver sjælefjenden. Hold bare fast på det, du har! Hold fremfor alt fast på livet i syndernes forladelse. Hold fast på, hvad Gud siger i sit ord, og du skal ikke rokkes.

»Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.« Åb. 3, 11.

Bøn

Når Satan mig vejen vil spærre
og spænder sit snedige garn,
jeg ved, at jeg ejer en herre,
der hjælper sit kæmpende barn.

Frank A. Breck
Ved H. P. Mollerup
SOS 125
HJMT 129