DIT ER RIGET

12. februar

Under den franske revolution agiterede man for, at alt, hvad der kunne minde menneskene om Gud, skulle fjernes. En af de revolutionære fortalte dette til en bonde og sagde: »Alt skal afskaffes, Bibelen, kirken, ja endogså Gud.«

Bonden smilede. »Hvad ler du af?« spurgte den anden. Det var en stjerneklar aften, bonden pegede ivrigt mod de skinnende stjerner og sagde: »Jeg gad vide, hvordan I skal få fjernet dem.«

Verdens riger og herskere har ofte truet Gudsrige. De har for en tid tilsyneladende haft magten. I dag er de uden indflydelse. Men Guds rige består. Det er evigt. Det består af Guds vilje og Guds kraft, og ingen jordisk magt kan rokke det.

Her på jorden er Guds børn kun en lille flok, en lille hjord. Men hvad gør det, om hjorden er lille og svag, når hyrden er stor og stærk?

Verdens trængsel gør Himmelens herlighed endnu mere tillokkende for Guds børn. Forfølgelse i verden tjener kun til at forene Jesu sande venner inderligere end før med deres frelser og herre. Derfor har vi intet at frygte.

Jesus siger også: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget.« Luk. 12, 32.

Bøn

Og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn,
dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder!

Martin Luther
DDS 336
SOS 547