DET SIDSTE ØJEBLIK

19. november

Da dronning Elizabeth af England lå på sit dødsleje, råbte hun: »Ak, måtte jeg leve endnu et øjeblik. En million for et øjeblik!« Men hun kunne ikke købe sig flere øjeblikke.

Hvorfor bliver de sidste øjeblikke så kostbare for mange? Fordi de brød sig så lidt om alle de tidligere.

Hvor mange bruger ikke tiden på samme måde som athenerne på Paulus' tid. »For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt.« Ap. G. 17, 21.

Dit sidste øjeblik kan være meget nær; Hvad har du brugt tiden til indtil nu?

Hele slægtens sidste øjeblik skal komme pludseligt. Det kommer snart. Måske sker det i dag. Behøver du flere for at blive frelst, da er det for sent.

Det sidste øjeblik bliver herligt for de troende. I stedet for forfærdelsens øjeblik bliver det forvandlingens øjeblik.

»Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde.« 1. Kor. 15, 51-52.

Bøn

Betænk, betænk, hvor hastig gik
de andre nådesdage!
Hvad om der ej var øjeblik.
nu mer for dig tilbage!
Og er der end en liden stund
for dig endnu i vente,
så tænk, du har så stort et pund
og end slet ingen rente!

H. A. Brorson
GL DDS 662