404 Jeg står for Gud, som alting ved

 1. Jeg står for Gud, som alting ved, 
  slår mit øje skamfuldt ned. 
  Jeg ser min synd, at den er stor 
  i tanker, gerninger og ord. 
  Det mig igennem hjertet skær' - 
  o Gud, mig synder nådig vær! 
   
 2. Mod dig, mod dig jeg synd har gjort! 
  Kast mig ej fra dit ansigt bort, 
  tag ej din Helligånd fra mig, 
  men lad ham drage mig til dig! 
  Den rette angers vej mig lær - 
  o Gud, mig synder nådig vær!
   
 3. O Jesus, lad dit blod, din død 
  mig redde ud af syndens nød! 
  Forstød mig ej, hjælp at jeg må 
  retfærdiggjort ved troen gå 
  hjem til mit hus og glædes der - 
  o Gud, mig synder nådig vær!

Luk 18,13f 
M.B. Landstad 1861