SANDHEDENS ÅND

30 januar

Grubegassen var i gamle dage en frygtelig fare for arbejderne i Englands kulgruber. Denne gas er dødelig. Men den kommer så umærkeligt, at arbejderne ikke opdager faren, før det er for sent. De er ikke følsomme nok til at mærke den.

For ikke at blive overrumplet, medbragte de derfor et lille bur med en fugl i. Den lille fugl er langt mere ømfindtlig og modtagelig, end mennesket. Den dør af den mindste smule giftgas. Så holder arbejderne øje med fuglen, og kan arbejde trygt, så længe fuglen lever.

Det hænder ofte, at vor fornuft ikke er i stand til at skelne mellem sandhed og bedrag. Men hvis vi da lægger mærke til, hvordan Guds ånd virker i samvittigheden, skal vi nok blive klar over, om der er fare på færde.

Når Jesu fjender sår tvivl i vore hjerter, og vi ikke ved, hvad vi skal tro, da vil Guds ånd påny gøre det klart for os, hvad der er sandhed. Guds eget ord.

Ånden gør oprør, når vi bliver store i vore egne tanker. Og ånden advarer os, når vi sætter vore egne meninger og tanker op imod Guds tanker.

Sandhedens ånd skal vogte os som en fader, siger Jesus.

»Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.« Johs. 14, 16-18.

Bøn

Han fører sandheds sag på jord,
og aldrig slagen bort han fo'r.
Han stævner frem med hellig hær,
som sandheds rene våben bær.

Gustav Jensen
HJMT 246