AMEN, JA KOM, HERRE JESUS!

31. december

Vi vil slutte denne andagtsbog med Bibelens sidste ord: »Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med jer alle! « Åb. 22, 20-21.

Med vor Herre Jesu Kristi nåde vokser kristenlivet. Nåden bringer ny kraft hver dag: nåde til hjælp i rette tid. Under Herrens nåde gik vi ind i dette år. Det har været et nådens år.

Vi trænger i dag mere til nåde, end nogensinde før. Sådan er nådens vækst: hvor synden blev stor, blev nåden endnu større.

Jesu genkomst er rykket et år nærmere. Vil Herren komme igen i det år, vi nu går ind i? »Jeg kommer snart,« siger Herren. Ønsker vi, at Herren snart skal komme? Glæder vi os til genkomsten? Arbejder vi på at fremskynde den? Kan vi sige med Johannes: »Amen, ja kom, Herre Jesus«?

Kun, hvis vi er fyldt af nåden, får vort hjerte frimodighed til at istemme dette ønske. I Jesu nåde er vi rene og retfærdige for Gud. Lever vi i nådens fulde lys, har Herren kastet alle vore synder i havets dyb.

Tænk at få lov til at slutte året med et bad i nådens hav! Nåde over nåde! Synderne bliver tilbage i havets dyb, og vi er iført Kristi retfærdighed og renhed.

Hele hjertet vil Jesus fylde med sin nådes herlighed. Vi ved ikke, hvad der venter os i det nye år. Men vi ved, at Jesus vil komme til os gennem det alt sammen. »Amen, ja kom, Herre Jesus!«

Bøn

Frelser kære,
tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord;
med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.

Th. W. Oldenburg
DDS 398
SOS 286