ET VALG

14. august

En ung mand talte en gang ved et friluftsmøde. Da kom en spotter hen til ham og sagde højt: »Den mand, der opfandt gassen, har gjort mere for verden end Kristus.«

Da den unge præst ikke havde svar på rede hånd, begyndte mange at le. Men da trådte en af tilhørerne frem og sagde: »Naturligvis har manden lov til at have sin egen mening, og jeg antager, at når han engang ligger på dødslejet, vil han, sende bud efter en gasmester for at bede ham om hjælp. Men jeg ved, hvad jeg vil gøre. Jeg vil sende bud efter en kristen og bede ham læse 14. kapitel af Johannes-evangeliet for mig.«

Den øjeblikkelige nytte eller nydelse er for mange livets værdimåler. For dem synes kristenlivet kun at bestå i negative ting og forsagelse af alt, hvad de sætter højt. Derfor anser de kristendommen for livsfjern og livsubrugelig. Så fantastisk det end lyder, er det dog sandt, at mange unge står overfor et valg mellem dårlige film og Kristus. Mange vælger lette, tomme og verdslige fornøjelser i stedet for livet i Gud. Hvad vælger du?

Kvæg, marker og ægteskab betyder mere end den store nadver. Men valget fik evigheds betydning. De, der forkastede Guds rige for sådanne ting, blev for evigt lukket ude fra Himmelens salighed.

Jesus drev en gang de onde ånder ud af en besat og ind i svinene, så disse styrtede i søen. Det var et stort under. Men folk blev bange for at miste flere svin, og så fortælles der:

»Så gik hele byen ud for at møde Jesus, og da de traf ham, bad de ham om at forlade deres egn.« Matt. 8, 34.

Bøn

Vi har valgt den største Herre,
og står fast som væbnervagt,
vi går frem med hævet pande
og med livets Gud i pagt!

Gunnar Jørgensen
HJMT 659