203 Klippe du som brast for mig

 1. Klippe, du som brast for mig,
  lad mig skjule mig i dig!
  Lad den blodets strøm, som flød
  fra din side, hvid og rød,
  frelse mig og to mig ren
  for al syndens skyld og men!
   
 2. Aldrig jeg ved egen magt
  får din lov, o Gud, fuldbragt,
  om min iver stod i glød,
  om mit hjerte græd af nød,
  synden slettes dog ej ud,
  førend du har frelst mig, Gud.
   
 3. Intet har jeg til dig bragt,
  kun ved korsets fod mig lagt.
  Nøgen bad jeg dig om skjul,
  nåde for en anskudt fugl,
  flyver fredløs under ø -
  tvæt mig, eller jeg må dø!
   
 4. Mens jeg drager ånde her,
  og når døden træder nær,
  når jeg fjerne himle når
  og for dommens trone står -
  klippe, du som brast for mig.
  lad mig skjule mig i dig!

A. Toplady
Svend Rehling