FRA SEJR TIL SEJR

2. juni

Frihedshelten Garibaldi talte en dag til en flok unge mænd om at vie al sin kraft til det store mål at befri Italien. »Hvad får vi i løn?« spurgte de. »Løn,« svarede han. »Jo, jeg lover jer trængsler af tusind slags, sult, tørst, søvn­løse nætter, lange marcher, strabadser og livs­fare, utallige ofre. Men,« tilføjede Garibaldi, »jeg lover jer sejr for vor ædle sag.« Og det unge Italien fulgte ham med begejstring.

Jesus er verdens frelser og befrier. Han dra­ger sejrende ud - for at sejre. Rytteren på den hvide hest er snart nået ud til alle jordens folkeslag med frihedens herlige budskab. Unge mænd og kvinder er i hans følge. De kæmper under Afrikas brændende sol, under farlige febersygdomme, ofte forfulgt af dem, de gør godt imod, endnu oftere modarbejdet af dem, der burde vide bedre, af deres egne. De færdes på de hvide snemarker i nord, under tropernes sol i øst og vest, ofte hjemløse og fattige.

Vil du være med i denne flok af friheds­kæmpere? Vil du være med til at kæmpe og lide for Kristi riges sag? Lønnen er sejr. Kristi sejr over Satans trælle. Snart er sejren vundet, og tallet på de frelste fuldtalligt. Så kommer Jesus som den store sejrherre, og hvert knæ bøjer sig i støvet. Er du med i korsets sejrstog?

»Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.« Åb. 6, 2.

Bøn

Han, vor høvding, vor konge er,
og over os er hans fane;
det er ære at følge her,
lad ingen vor krone rane!
Trofast mod og ærlig strid
krones skal i sejrens tid.
Strid til Kristi ære!

Johannes Johnson
HJMT 642