DDS-53 Jesu Navn, mit hjertes lyst

 1. Jesu navn, mit hjertes lyst,
  al min glæde, håb og røst,
  Jesu navn skal løsnet være,
  mens jeg kæmper til Guds ære,
  strider troens gode strid.
   
 2. Jeg i Jesu navn opstår,
  dermed til min gerning går,
  det gør let al dagens møje,
  visker tåren af mit øje
  og gør nattehvilen sød.
   
 3. Aldrig blive kan til gavn,
  hvad ej sker i Jesu navn,
  men er det mit hjertes smykke,
  har jeg nå't den største lykke,
  nogen sjæl kan ønske sig.
   
 4. Lad dit navn, o frelser kær,
  kendes klart i hjertet her!
  Lad mig vage, bede, stride,
  lad mig glædes, lad mig lide,
  gi herfra i Jesu navn!

Anders Nielen