SMÅ SYNDER

19 januar

Det er lettere at tæmme en løve end en flue, siger man. Ved vanens magt kan små synder øve stor indflydelse i livet. Små dråber udhuler stenen. Det er gentagelsernes hemmelighed, der gør de små synder så farlige. Man regner ikke med dem, før det er for sent.

En gang fandt man en ørn, som var død af sult, hvad man ikke skulle tro kunne ske. Men så fandt man i selve halemusklen et eneste hagl, og dermed var forklaringen givet. Ørnen kunne flyve, men den kunne ikke styre sin flugt. Byttet undgik den, og den sultede ihjel. Årsagen var - et eneste hagl.

En lille synd fører dig bort fra den rette vej. Får den lov til at slå rod i livet, bliver den snart en vane og gør dig til slave. Du går ikke længere udelukkende på den smalle vej. Du har betrådt en sidevej, og snart kan målet være helt tabt af syne.

Hver stor synd og hvert frafald begynder med små synder. Vi synder alle i det små. Det gør vi i grunden daglig. Men giver vi ikke afkald på dem, bekender vi dem ikke, og kæmper vi ikke imod dem, da kan de føre til livets ruin.

Utroskab i det små fører til utroskab i det store. Små skadedyr kan ødelægge en hel have. Små baciller kan lægge tusinder i graven. En lille gnist kan sætte en skov eller en hel by i brand.

Mange små synder, som går i svang blandt de troende, skader Guds riges arbejde og Guds menigheds kraft, langt mere end verdens grove synder og laster.

Giver du agt på dine småsynder og besejrer dem i Kristi kraft?

»Fang dog rævene, de små ræve! De ødelægger vingårdene, nu vores vingårde står i blomst.« Højsangen 2, 15.

Bøn

Ak, vidste du, som går i syndens lænke,
hvor hårdt det er, det sjælens slaveri,
du skulle dig ej øjeblik betænke
at søge ham, som dig kan gøre fri;
ak, hvilken salig stund du fik,
om du begyndte nu, i dette øjeblik!

H. A. Brorson
DDS 591