GL 337 Hvad siger de flygtende timer mig vel?

 1. Hvad siger de flygtende timer mig vel?
  De siger, at tiden er kort:
  I tide betænk dog, at du har en sjæl,
  og drøm ikke livsdagen bort!
  Alene hos Jesus er frelse bered,
  hos ham kan du finde den tryghed og fred,
  som ej sviger.
   
 2. Hvad siger de flygtende timer til mig?
  De siger: Vær vågen, o sjæl!
  Forvar dig for spotteres, synderes vej,
  og bliv ingen lysternes træl!
  Lad verden ej dåre og fængsle på ny
  det hjerte, som helst dog dens blændværk vil fly,
  o, vær vågen!
   
 3. Hvad siger de flygtende timer til mig?
  De siger: Brug flittigt det pund,
  den højbårne herre betroede dig,
  du fik som hans tjener det kun,
  og tjenerne gav han jo denne besked:
  »De pund har I fået at købslå dermed,
  til jeg kommer.«
   
 4. Hvad siger de flygtende timer til mig?
  De hvisker med vårvindens røst:
  Urolige hjerte, hvi ængster du dig?
  Han lever, din saligheds trøst.
  Han lever og råder, din herre og Gud,
  og bølgerne lægger sig end på hans bud,
  nu som fordum.
   
 5. Hvad siger de flygtende timer til mig?
  De siger: Han kommer igen
  og kalder alverden til dommen for sig,
  vor konge, vor frelser, vor ven.
  I evighedsdybet al tid da går ned,
  Guds fjender fortabes, hans venner får fred,
  ja, for evigt.

Lina Sandell