GUD BRUGER VORT MÅLESTOK

17. maj

En bager i en by meldte en bonde til politiet, fordi han bedrog ham med vægten, når han le­verede smør. Bonden måtte møde i retten med sin vægt. Der blev han bedt om at tage de lod­der frem, han plejede at bruge. Nej, bonden er­klærede, at han ikke ejede nogen lodder. Hvor­dan kunne han da vide, at et kilo smør virkelig var et kilo? »Jo«, sagde bonden, »jeg bruger et af bagerens brød på et kilo på den ene vægt­skål til at veje smørret op med.«

I bjergprækenen siger Jesus, at Gud vil bruge samme målestok på os, som vi bruger på andre. Hvis du tror, at det bliver en let dom, så prøv hvordan, den vil virke i praksis. Hvor­dan dømmer vi andres handlinger og ord? Hvor­dan dømmer vi andres kristendom? Døm ikke, for at I ikke skal dømmes, siger Jesus.

Hvordan er det med tilgivelsen? Kan vi til­give deri, der gør os ondt? Kan vi glemme en uret og vise venlighed og forsonlighed? I Fader­vor beder vi faktisk om samme behandling hos Gud for vor skyld, som vi giver vore skyldnere.

Hvad hedder den rette målestok? Vor eneste redning i Guds dom er, at Gud for Jesu skyld vil bruge nådens målestok på os. Men da siger Jesus, at vi også må bruge nådens målestok på vor broder.

»For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.« Matt. 7, 2.

Bøn

O du, som skabte hjertet mit,
det dybe, underfulde,
o dan det efter hjertet dit,
til himmel-spejl i mulde,
så jeg, langt mer end selv jeg ved,
kan lære af din kærlighed
om nådens rige fylde.

N. F. S. Grundtvig
DDS  493