HELE HJERTET FOR HERREN

13. oktober

Da H. C. Andersen en gang var på besøg hos Ingemann, rettede denne følgende spørgsmål til ham: »Hvis du fik lov til at få tre ønsker opfyldt, hvad ville du så ønske?« Andersen svarede: »Jeg ville ønske, at jeg måtte blive en stor digter, at jeg måtte få lykke til at omdanne menneskene efter det skønne billede, jeg bærer i mit bryst, og at jeg altid måtte mindes kærligt af mit folk.«

»Hvad ville du så ønske?« spurgte Andersen, og Ingemann svarede: »Jeg ville ønske dette ene, at Guds vilje måtte ske med mig i alle ting.« »Du har ret,« svarede H. C. Andersen, »dit ene ønske er meget bedre end mine tre.«

Kun når Guds vilje er enerådende i vort liv, kan vi nå det højeste som kristne. Et sådant ensrettet, Gudrettet kristenliv er Guds mål med os alle.

Kun når vor vilje er helt og frivillig underkastet Guds vilje, kan vi være fuldt ud lykkelige kristne. Da er der harmoni i sjæl og legeme. Og da opleves en forsmag på livet i Himmelen, hvor ingen anden vilje råder end Guds alene.

At gøre Guds vilje her i livet er også kendetegnet for Jesu sande venner. Intet af det, vi kan gøre, kan erstatte lydighed mod Herren.

»Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje« Matt. 7, 21.

Bøn

Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.

B. S. Ingemann
DDS 612
HJMT 436