477 Til kamp! til kamp for Jesus

 1. Til kamp! til kamp for Jesus,
  om korset samles tæt!
  Løft højt hans kongebanner,
  det tåler ingen plet!
  Til sidste fjende segner
  for Kristi herresværd,
  fra sejr til sejr med ære
  han føre vil sin hær.
   
 2. Til kamp! til kamp for Jesus,
  følg lurens kald til slag!
  Frem til det store stævne
  på herlighedens dag!
  Lad modet gro med faren,
  I styrke får med den,
  vis, I mod fjendevrimlen
  vil tjene ham som mænd!
   
 3. Til kamp! til kamp for Jesus,
  stå stærke blot i ham,
  her arm af kød ej klarer,
  vort eget er kun skam!
  Drag på Guds fulde rustning,
  våg dag og nat i bøn!
  Hvor pligt og fare kalder,
  dér bier jeres løn.
   
 4. Til kamp! til kamp for Jesus,
  den strid ej bliver lang;
  i dag går slagets bulder,
  i morgen sejrens sang.
  Til hver en ærlig stridsmand
  er henlagt livets krans,
  og han med ærens konge
  skal dele Rigets glans.
   

George Duffield
C. J. Brandt

13. marts 16 juni