85 På Gud alene

 1. På Gud alene
  jeg haver sat min lid,
  hans ord det rene
  er hjælp i rette tid;
  mit liv, min ære,
  mit sind og ganske sjæl
  med alt, hvad mere
  du undte mig så vel,
  befalet være
  dig, Gud Immanuel!
   
 2. For brøst og brøde
  af syndens beske rod
  Guds Søn, som døde,
  har fuldt mig skænket bod;
  mit liv i live
  er Jesus Kristus bold,
  thi vil jeg give
  din nåde mig i vold,
  og du skal blive
  min klippe og mit skjold.
   
 3. Und mig at tjene
  dig, kære Herre Gud,
  i troen rene
  på dine ord og bud!
  Når mig forsager
  al verden, er mig vred,
  og sygdom plager,
  da giv tålmodighed,
  vær min ledsager
  fra verdens usselhed.
   
 4. Du kan mig trøste
  udi min store nød;
  du mig forløste
  alt med din hårde død;
  jeg kan fornemme
  i Himmerig god trøst
  og da forglemme
  den store ve og brøst,
  min usle stemme
  får klang som englerøst.
   
 5. O Jesus fromme,
  min allerstørste ro,
  und mig at komme frem
  hvor dine venner bo!
  Løs du min våde,
  og før mig med din nåde,
  at jeg kan komme frem
  til dit det gode,
  det ny Jerusalem!
   
 6. Der skal jeg være
  hos dig til evig tid,
  i fryd og ære
  hos alle helgen blid.
  Når jeg skal ende
  mit liv i denne dal,
  lad mig dig kende,
  da venlig til mig tal:
  ”kom med, min kære,
  til Himmeriges sal!”

C. J. Brandt