HERREN KOMMER

30. oktober

Polarforskeren Shackleton havde på sin ekspedition til sydpolen efterladt nogle mænd på Elefantøen med løfte om senere at komme tilbage og hente dem. Gang på gang forsøgte han at komme til det aftalte sted. Men uoverstigelige besværligheder hindrede ham længe. Til sidst lykkedes det dog at nå frem.

»I har allerede pakket sammen og er parat til at følge mig straks!« udbrød han glad overrasket. »Ja, det er vi,« svarede de. »Wilde, vor førstemand, opgav aldrig håbet eller vagtholdet. Hver dag sagde han: »Pak sammen og hold jer parat. Vor fører kan komme i dag.«

Kun en halv time senere blev isen presset sammen og spærrede vejen. Var de ikke kommet af sted straks, ville de have været fortabt.

Når Jesus kommer, sker det hurtigt som lynet og uventet som en tyv om natten. Dødens time er ukendt for os alle. Men Herren har lovet at hente os og bedt os om at være rede.

Der falder et klart lys over mange ting i livet, der ellers er uklare for os, når vi ser dem under denne evighedens synsvinkel: Min Herre kan komme i dag. Arbejde og frihed, fornøjelse og venskab, alt får et lys ind over sig ved denne forventning. Tåler din hverdag dette evige lys over sig? Lev sådan, som du gerne vil leve, når Jesus kommer.

»I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre « Luk. 12, 35.

Bøn

Men du, bered mig, herre Krist,
at vente
den store morgen, når du vist
vil hente
fra tåredalen
og fra jordekvalen
mig hjem til himmerig, til frydesalen!

Ellen Andersdatter
DDS 531
HJMT 605