ALT I GUDS HÅND

18. juni

»Mine tider er i din hånd,« siger David i Sal­me 31,16. Der findes en negerstamme i Central­afrika, der i sit sprog savner et ord for, »tid«. For dem oversættes dette bibelsted således: Hele mit livs når og hvor og hvad og hvorfor er i din hånd.

Gud råder for vort liv, selvom om ikke ved det eller vil have det. Han tæller vore dage: »Alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. « Salme 139, 16. Som Jesus også siger: »Ingen kan lægge en meter til sin vækst.«

Gud har også en plan med vort liv. Tilværelsen er ikke tænkt tilfældigt eller formålsløst. Ingen af os er sat ind i livet ved et slumpe­træf. Gud har gerninger parat til os.

Vi kan aldrig hindre Gud i at gennemføre sine planer i verden. Men vi kan personlig være genstridige og hindre hans plan med os. Vil Gud have gjort en bestemtgerning, så bliver den udført, selv om den enkelte er ulydig og ikke vil gå Herrens ærinde. Vil Gud have et bestemt vidnesbyrd frem, så har mange troende erfaring for, at Gud - hvis en får dette bud og vægrer sig - da sender en anden.

En ung, der har lagt alt i Gus hånd, er altid bange for at komme på tværs af Guds vilje. Når fremtiden er uvis, og spørgsmålene myldrer frem: Når og hvor og hvad og hvorfor, da er der kun hvile og løsning, når man på ny over­lader alt til Herren.

Det betyder at man fylder sin plads og gør sin pligt i dag, og så roligt og tillidsfuldt venter på, at Herren skal vise næste skridt, både med hensyn til uddannelse, venskab og tjeneste i Guds rige.

Bøn

Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i himlens borg!
Han, som kan stormen binde
og lede bølgen blå,
han kan og vejen finder
hvorpå din fod kan gå.

Paul Gerhardt
DDS 36
HJMT 34