ARVING TIL ALLE TING

27. juni

Da den store brand rasede i Chicago, brændte det også hos evangelisten Moody. Han reddede sin familie, sig selv - og sin Bibel. Man be­klagede, at det var alt, hvad han havde reddet. »Nej, De tager fejl,- sagde han. »Jeg har meget, jeg ikke har mistet ved branden.­«

»Har du da værdier på flere steder?« spurgte en ham. »Ja,« svarede han, »det er med mig, som med Vanderbilterne. Jeg har så meget, at jeg ikke ved, hvor meget jeg ejer.« Vedkom­mende undrede sig, men Moody tænkte på Guds ord: »Den, der sejrer, skal arve alle ting.«

Kun Guds ånd kan vise et menneske, hvor fattigt livet er uden Gud - et trælleliv. Først i evigheden kan Guds børn forstå, hvor rige vi er i troen på Jesus. Men alt, hvad Gud har lovet os her i livet, er svimlende stort.

Vi er gået over fra døden til livet, fra slaveri under Satan til at være Guds børn, og him­lens engle sang lovsange, da vi blev frelst. Guds børns glæde og fred ved en god samvit­tighed er kun et svagt genskin af den himmel­ske glæde. Kristenlivet begynder med nadveren i hjertet og fortsætter i en evig bryllupsfest i Himmelen.

Denne rigdom er så stor, at den ikke kan for­klares eller beskrives. Og det, som Gud har be­redt for os i Himmelen, kan intet menneske forestille sig, for det overgår alt, hvad vi kan opfatte. Derfor bliver vi aldrig fattige.

»Guds visdom er ... Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,« 1. Kor. 2, 9.

Bøn

Jesus, vor Kristus, vor salvede konge med ære!
Kristus, vor Jesus, almægtige frelser, du kære!
Hos os du bliv!
Vær du vort lys og vort liv,
alt, hvad vort hjerte begære!

N. F. S. Grundtvig
DDS 318
HJMT 557