295 Bed for dit hus, dit eget hjem

 1. Bed for dit hus, dit eget hjem,
  da Gud det vil bevare
  og sende sine engle ned,
  som skærmer mod al fare.
  Dit hus bli'r rigt på fryd og fred,
  som bønnen kun kan bringe ned.

   
 2. Bed for din ven, det lutre vil
  din kærlighed og glæde.
  Hvor venskab sluttes under bøn,
  dér Gud er selv til stede;
  dér blomstrer hjertets enighed,
  som bønnen kun kan bringe ned.

   
 3. Bed for din fjende! Det har kraft
  at dæmpe hadets flamme,
  vil Gud, den bøn kan som en pil
  hans hjertes hårdhed ramme
  og smelte den til kærlighed,
  som bønnen kun kan bringe ned.

   
 4. Bed for den stakkels, arme sjæl,
  som farer vild hernede!
  Bed Gud, som hjerter har i magt,
  på rette vej den lede!
  Hvad denne bøn formår, kun ved
  din Frelser selv, som sagde: Bed!

   
 5. Bed for Guds sag, bed også varmt
  for dem, som for den strider;
  ved bønnen får du mod og kraft,
  for sagen selv du lider!
  Og bliver kampen hård og hed,
  vil bønnen bringe trøst og fred.

   
 6. Bed for dig selv, du lutres må
  ved lidelser hernede.
  at dødes må din egen lyst,
  så Gud kan selv dig lede!
  Straks her da får du salighed,
  som bønnen kun kan bringe ned.

   
 7. Bed for din bøn, at aldrig den
  skal mod din Gud begære,
  at den kun stedse fører frem,
  hvad sigter til hans ære!
  Da vil din bøn opstige hed
  og bønhørt dale til dig ned.

Fridrik Fridriksson

12. oktober 2. december