452 Gør det lidet, du kan

 1. Gør det lidet, du kan, gør det villigt og glad!
  Der er mulighed nu, men den fly'r.
  Efter vår kommer høst, dag og nat går på rad,
  og hvem ved, om en morgen da gry'r?
  Så da sæden med flid, mens det endnu er tid,
  at din høst måtte oprinde blid!
   
 2. Gør det lidet, du kan, og tænk slet ikke på,
  al så fattigt og småt det ser ud!
  Thi hvordan skulle da du med lyst kunne gå,
  hvor din mester dig sender med bud?
  Er end gerningen ringe og få kun dens krav,
  vær du glad, at til dig han den gav.
   
 3. Gør det lidet, du kan, læg dit hjerte deri!
  Gør for Herren det alt sammen blot,
  og vær vis på, at Jesus ej dømmer som vi,
  når der spørges om stort eller småt!
  Se, han selv gør jo alt, hvad betyder det så,
  om han gav dig din plads blandt de små!
   
 4. Gør det lidet, du kan, og betænk, at vor Gud
  kræver kun, at en tjener er tro!
  O, vær glad, du må gå med hans ringeste bud,
  og han selv vil i kraft hos dig bo!
  Hvilken fryd, om på hin dag han siger til dig:
  Hvad du gjorde, blev gjort imod mig!

Lina Sandell