EN SUND KRISTEN

24. marts

I østerland, hvor fårene altid går bag efter hyrden, leder han dem ved at tale til dem, ofte i et ejendommeligt sprog. En rejsende, der havde lagt mærke til dette, spurgte en gang en hyrde: »Sker det aldrig, at et får følger en. fremmed?« Hyrden svarede: »Nej, kun hvis et får er sygt, kan det ske, at det følger en anden hyrde.«

Der findes kristne, der er blevet syge i deres kristenliv. Sygdommen viser sig netop på den måde, at de lytter efter alle andre røster, og derfor ikke går i Jesu fodspor.

Enkelte har fået hjertefejl. De har et delt hjerte. Begærlighed har taget magten, og de samler skatte på jorden i stedet for i Himmelen. Eller magtsyge har vundet indpas, og de søger selv at blive store i stedet for at forherlige Jesus. Eller misundelsen har gjort dem til fanger, og de har ondt af, at Gud velsigner andre. De opfatter ikke Jesu røst.

En sund kristen har en lydhør samvittighed. Men sundhed, består ikke alene i ikke at være syg. Sundhed er overskud af kræfter, det er livsmod og livsglæde. En sund kristen er en, der går i Jesu spor på livets og tjenestens vej.

Den åndelige hørelse svækkes ved ulydighed og skærpes ved lydighed. Derfor hører disse to ting med til et sundt kristenliv.

»Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.« Johs. 10, 27.

Bøn

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster,
led os i dit, hyrdespor!

Chr. Richardt
DDS 484
SOS 554