245 Tag mig til fange, Gud

 1. Tag mig til fange, Gud,
  da kan jeg frihed få;
  vrist mig mit sværd af hånden ud,
  og jeg kan fjenden slå.
  Jeg skjalv i livets larm,
  om jeg alene stod;
  tag mig til fange i din arm,
  da styrkes hånd og fod.
   
 2. Kun sløvt mit hjerte slår,
  til det har kåret dig,
  det bølger vagt som vind i vår,
  foruden mål og vej.
  Af frihed det ej véd,
  far du har lænken lagt,
  betving det med din kærlighed —
  og evig er dets magt.
   
 3. Min viljes kraft er død,
  til den får tjenersind,
  den fattes Helligåndens glød
  og evighedens vind.
  Dens vej til sejren her
  går gennem nederlag,
  og først i åndens stærke vejr
  den folder ud sit flag.
   
 4. Min vilje er ej min,
  for den din vilje vil;
  den når ej kongetronens trin,
  før kronen sættes til.
  Den står kun uforsagt
  i livets kamp og kiv,
  når tyst den ved dit bryst er lagt,
  og finder dér sit liv.

George Matheson
DUS 6. udg 1949 nr. 245