232 Hvis om tusinde år

 1. Hvis om tusinde år
  endnu plovfuren går,
  dér, hvor vi har lagt ned vore stave,
  mon så nogen vel ved
  om vor gerning besked
  eller stedet, vi fik vore grave?
   
 2. Men en ting ved vi dog:
  En hukommelsesbog
  har vor Gud i sin Himmel forvaret,
  hvad for længst vi har glemt,
  og hvad lønligst er gemt,
  skal en dag blive klart åbenbaret.
   
 3. Tør vi mennesker så
  frem for Dommeren gå,
  når vort regnskab står klart for hans øje?
  Mon det ikke vil ske,
  at hvert eneste knæ,
  om end stift, dog må ydmygt sig bøje?
   
 4. Herre, hvem kan bestå?
  Hvordan svarer jeg på
  hver en uret fra ungdommens dage
  og hvert tankeløst ord,
  som fra læberne for,
  som jeg aldrig kan fange tilbage?
   
 5. Gud, hvorhen skal jeg fly,
  og til hvem skal jeg ty,
  mon et bjerg vil mig under sig skjule?
  Skal jeg grave min grav
  ved det yderste hav
  eller nede i afgrundens hule?
   
 6. Han, som tusinde år
  er i dag som i går
  ja, for evigt den samme, vor Fader,
  har oprettet en pagt,
  der står evigt ved magt -
  han af nåde os aldrig forlader.


A. P. Andresen/Oluf E. Paaske

20. januar