ALT BLIVER NYT

15 januar

Biskop Lunde fortæller fra Jæren om en mand, der hed Lars. Han havde en hest, som han levede i stadigt fjendskab med. Lars skældte altid hesten ud, skændte og bandede, slog og sparkede den. Og hesten kvitterede ved at snappe efter Lars og sparke bagud.

Men så blev Lars omvendt. Og den første morgen efter omvendelsen begyndte han at tale mildt og pænt til hesten og klappede den. Ja, han slog armene om halsen på. den og sagde: »Nu er jeg blevet et Guds barn - og nu skal du og jeg være venner.«

Snart lagde folk på egnen mærke til, at der var sket en forandring både med Lars og med hesten, og de sagde til hverandre: »Tænk, nu er både Lars og hans hest blevet omvendt.«

Alligevel kan man støde på pirrelige, ubeherskede kristne, der er til vanære for Herrens navn. For Jesus vil give et menneske et nyt sind ved omvendelsen. Ikke fuldt færdigt, sådan at det ikke koster kamp at være sagtmodig og mild, venlig og god mod alle, men han giver sindet en ny retning.

Og den, som vil søge at få Kristi sind ved at lære af ham, som er sagtmodig og ydmyg af hjertet, han skal også finde, at der kan vindes sejr over et hårdt sind og et dårligt humør.

Ingen kristen kan undskylde sig med, at han er sådan af naturen. For Kristus vil give os en ny natur, som skal sejre over den gamle. Hvilket sind råder i dit liv?

»Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.«  Åb. 21, 5.

Bøn

Lær os at styre eget sind,
læg renhed i vort hjerte ind,
at vi, om sådant blev dit krav,
ej noget plettet offer gav.

Rudyard Kipling