DEN STÆRKESTE

17. februar

En gammel legende fortæller om en vældig kæmpe, som hed Reporbus. Han ville gerne tjene hos den stærkeste mand i hele verden. Han fandt til sidst en fyrste, som de sagde, var den stærkeste, som fandtes, og straks tog han tjeneste hos ham. Men en dag blev Djævelens navn nævnet ved hoffet, og da så Reporbus, at fyrsten begyndte at skælve af frygt. »Er du bange for Djævelen?« sagde Reporbus. »Så må han være stærkere, end du.« Og det varede ikke længe, før han var i Djævelens tjeneste. Men en dag kom de til et kors med en udskåren Kristusskikkelse. Da greb Djævelen Reporbus i armen og ville flygte, men Reporbus sagde: »Er du bange for Kristus? Da er han altså stærkere end du. Jeg vil drage bort for at finde ham.« Kort efter fandt han Kristus. Da glemte han sig selv, for han så, at Kristus var stærkere end alle andre i verden. Så tjente han Kristus til sin død.

Det er trygt at tilhøre den stærkeste, en, der kan sige: »Ingen skal rive dem ud af min hånd.« Nej, hverken død eller liv, hverken engle eller kræfter eller nogen magt skal kunne skille os fra den stærkeste kærlighed, siger Paulus.

Når Jesu kraft er på vor side, da bliver også vi stærke. Tjener vi ham, så tjener han os med al den kraft og frimodighed, vi trænger til. Derfor betyder det intet for Vor Herre, om vi føler os svage og små eller, om vi er bange og feje. Han ejer al den kraft, som vi kan få brug for. Hans kraft har ingen begrænsning og ophører aldrig. Hør, hvad den stærkeste siger:

»Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.« Matt. 28, 18.

Bøn

Jesus - det eneste,
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed,
fylde af nåde, af sandhed og magt.

Ole Theodor Moe
DDS 62