ALDRIG FORTVIVLET

23. oktober

Under forrige verdenskrig rapporterede en løjtnant til sin general: »Situationen er fortvivlet.« Han fik til svar: »Der findes ingen fortvivlede situationer, kun fortvivlede mennesker.« Da Israel stod foran det Røde hav med den ægyptiske hær bagved sig, virkede situationen virkelig fortvivlet, fordi folket var fortvivlet.

Daniel syntes at være i en fortvivlet situation, da det kostede livet at tilbede Gud. Endnu mere fortvivlet, da han blev kastet i løvekulen. Men Daniel selv var ikke fortvivlet.

Da disciplene i båden sagde: »Herre, frels os! Vi går under,« var de fortvivlede. Men situationen var ikke fortvivlet, thi Jesus var jo med i båden.

For dem, der har Jesus med i båden, er ingen situation fortvivlet, håbløs eller umulig. Fortvivlelse er vantro! Troen ser også vanskeligheden, men den siger samtidig: »For Gud er ingenting umuligt.«

Vore vanskeligheder er Guds muligheder. Når vi er helt hjælpeløse og afmægtige, da kan vi få Guds hjælp og Guds almagt at se.

Hvordan møder du dine vanskeligheder? Regner du kun med dig selv og det, du ser? Eller regner du med Gud?

»Embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter at de havde givet dem mange piske slag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert. Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede.« Ap. G. 16, 22, 23, 25.

Bøn

Vær stille, min sjæl,
for Herren din Gud,
han ved, hvad der tjener dig bedst!
Han fører det så,
at alle ting må
til gavn dig, dog tjene til sidst.

Lorents Peter Elleby
DDS 732
HJMT 420

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/732