22 Der er solskin i min sjæl i dag

 1. Der er solskin i min sjæl i dag,
  bort svandt alt kuldegys,
  selv jord og himmel til mig ler,
  thi Jesus er mit lys.

         Der er solskin, sommersolskin,
         medens fredfyldt dagens timer går.
         I Jesu åsyn ser jeg ind -
         der er sollyst i mit sind.
   
 2. Der er lovsang i min sjæl i dag,
  et strengespil for Gud,
  fra hjertet stiger toner,
  fler', end jeg kan synge ud.
   
 3. Der er forår i min sjæl i dag,
  thi Jesus i mig bor,
  i hjertets have lyder sang
  blandt nådens blomsterflor.
   
 4. Der er lykke i min sjæl i dag,
  jeg sejrer ved Guds Lam,
  og mer end jeg kan fatte nu,
  er gemt til mig hos ham.

E. E. Hewitt/
H. P. Mollerup

HJMT 22

27. august