GL 387 Din, o Jesus, din at være

 1. Din, o Jesus, din at være,
  er min lyst og al min ære
  din i liv og din i død.
  Under alle korsets stride,
  i dit fodspor vil jeg skride
  finde kampens time sød.
   
 2. Ja, jeg ved kun, den skal finde
  ærens krans, hvor du er inde,
  ærens krans og livets fred,
  som trods alle livets farer,
  fjendens svig og mørkets snarer
  trolig går i dine fjed.
   
 3. Under korset vil jeg træde,
  bære det med stille glæde,
  korset, frelser, er jo dit.
  Går min vej i dybe dale,
  dog mit mål i himlens sale
  skuer øjet fro og frit
   
 4. Før mig kun, hvor døden truer,
  før mig gennem trængsels luer,
  gennem storm på vilden hav!"
  Som du vil, o Jesus kære,
  når kun du, kun du vil være,
  selv min stærke støttestav.
   
 5. Af din nådes lys omstrålet
  led mig selv på vej til målet,
  mens jeg vandrer her på jord !
  Og når korsets tid er omme
  til din himmel, lad mig komme,
  hvor i herlighed du bor !

T.V. Oldenburg