Hører du ej Jesu stemme

 1. Hører du ej Jesu stemme:
  ”Hvem vil til min ager gå?
  sæden hvidner, høsten venter,
  men af høstfolk er der få.”
  Højt og klart vor Herre kalder,
  rig belønning venter dig.
  Hvem vil svare glad og villig:
  ”Her er jeg, send mig, send mig!”
   
 2. Farer du ej over havet
   for til hedningland at gå.
  Vantro dog du her kan finde,
  som du hjælpe kan og må.
  Bringer du ej rige gaver,
  enkens skjerv du bringe kan:
  Dersom blot du elsker Jesus,
  glædes ved den gave han.
   
 3. Kan du ej som Paulus præke,
  tale med en engels røst,
  sikkert dog du kan fortælle
  lidt om Jesu nådes trøst.
  Kan du ej de sløve vække
  ved et mægtigt ord om dom,
  til de små du dog kan sige:
  Kom i Jesu arme, kom!
   
 4. Du kan bede for de Stakler,
  som gå Syndens brede vej,
  til en kærlig troens forbøn
  siger Herren ikke nej.
  Tænk ej du kan intet gøre,
  men når Herren kalder dig,
  svar barn da kun glad og villig:
  ”Her er jeg, send mig, send mig!”

Daniel March
Mel: har du mod at følge jesus