Tag Jesus med, hvorhen du længes

 1. Tag Jesus med, hvorhen du længes,
  da bliver du så let i sind,
  og hvor din frelser ude stænges,
  der skal du ikke selv gå ind.
  Tag Jesus med på dine veje,
  da kan du være dem bekendt,
  og bed ham våge ved dit leje,
  når dagens travle værk er endt.
   
 2. Tag Jesus med når du er hjemme,
  Og livet går sin vante gang,
  At han i dig sit ord kan fremme,
  Og tiden ej skal bli dig lang!
  Og synes du at dagens byrde
  Blir tung at bære længer frem,
  Tag Jesus med, den gode hyrde,
  Han bærer dig og byrden hjem!
   
 3. Tag Jesus med hvorhen du farer,
  Så skal du aldrig fare vild.
  Da vokter på dig engleskarer,
  Om verden lukker øjet til!
  Og heller dagen – og, så kommer
  Din Frelser selv i dødens sted,
  For til en evig, evig sommer
  At tage dig, en synder med.

Adolf Langsted