BØNNENS MAGT

3. marts

Filip Jakob Spener, pietismens grundlægger, havde en vanartet søn, overfor hvem hverken tugt eller formaning hjalp. Faderen formåede ikke at øve nogen som helst indflydelse på ham, og til sidst tog sønnen hjemmefra. Men Spener fulgte ham hver dag og time med sine bønner.

Så blev sønnen alvorlig syg. En dag, da han lå i feber, rejste han sig pludselig op i sengen og råbte: »Faders bønner omgiver mig, som høje mure!« Derpå sank han tilbage på puden. Men fra denne time var både sygdommen og syndens magt brudt.

Usynlige mure har holdt mange unge tilbage, når de har været i færd med at kaste sig ud i synden. Forbønnens magt virkede, uden at de kendte den, og den bevarede dem.

Guds godhed og barmhjertighed, ja, Guds velsignelse har omsluttet mangen letsindig søn eller datter, takket være forældrenes bønner.

Har du oplevet denne magt i dit eget liv? Da er du rig. Anvend den til velsignelse for medmennesket. Da bliver du endnu rigere.

Det kan ofte være svært at sige noget om Jesus til sine nærmeste. Det er trist, at det er således, men dette er en erfaring, som de fleste har gjort. Man føler sig unyttig og uduelig som Kristi sendebud overfor vantro familiemedlemmer.

Det er svært at komme til at tale rigtigt om Jesus. med vore kære, vore ord har ligesom ingen kraft der. Men det er en stor ting at kunne tale med Jesus om dem. Der findes megen, evig kraft.

»Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om.« 1. Joh. 5, 15.

Bøn

Ingen bliver dog til skamme,
som forlader sig på Gud,
lad, hvad end der vil, dig ramme,
bed og tro og hold kun ud!
Synes det, han ser dig ej,
o, han kender al din vej,
al din brøst du ham skal klage
og i ingen nød forsage.

J. Olearius
DDS 583