LYKKELIGE ER I, DER STÅR

30. september

En troende mand afleverede en traktat på den gård, hvor Ricard Baxter boede som ung mand. Han fandt den og læste den og blev derved omvendt til Gud.

Ricard Baxter skrev den smukke bog »De helliges hvile«. Filip Dodridge læste bogen og fandt derved vejen til Gud.

Filip Dodridge skrev senere bogen »Begyndelse og fortsættelse af det ny liv i mennesket«. Denne bog læste den store statsmand Wiberforce, slavernes ven.

Wiberforce skrev sin lille  bog »Religion i livet«.

Chalmers, senere teolog, professor og prædikant, en af den skotske frikirkes grundlæggere, blev ved denne bog ført til samfund med Gud og tjente siden Gud med alle sine rige evner.

Guds ord er en spirekraftig sæd. At give traktater og kristelige bøger bort er derfor en opløftende gerning. Følger man en sådan gave med bøn til Gud om hans velsignelse. over den, da giver man en større gave, end nogen kan beregne.

Der er mennesker; som vi gerne vil fortælle om Jesus, men vi kan ikke nå dem selv. Men det skrevne ord kan nå dem, og vore bønner kan nå dem, selv om de er aldrig så langt borte.

En sten kastet i vandet danner ring efter ring. En sten, der styrter ned ad en brat bjergskråning, kan løsne et helt skred. En gnist kan tænde en hel by i brand. Et Guds ord kan være gnisten, der tænder det evige livs flamme i et hjerte. Er vore hjerter i brand for Kristus, vil vi også finde midler til at tænde ilden hos andre.

»Men lykkelige I, der sår ved hvert vandløb og lader okser og æsler løbe frit omkring.« Es. 32, 20.

Bøn

Der går så mange unge om
langs gærde og i stræde,
ved ej, at deres plads står tom
ved gæstebudets glæde. -
Giv os godt bud at bære ud
til dem, der går i rusk og slud.
Giv os din fred herinde
og høje mål i sinde.

Mads Nielsen
HJMT 649