VORT RIGE

28. juni

En rig godsejer sagde nedladende og stolt til en af sine vejarbejdere, der var en troende mand: »Så langt du kan se herfra, er det min ejendom, hele denne dal, markerne, engene og skovene bagved.« Den anden pegede opad og spurgte stille:. »Ejer godsejeren også himlen?« Den rige mand blev forlegen og stille. Da fort­satte den anden: »Men den er min.« og så lo han glad og taknemmelig.

Den følgende nat blev godsejeren meget for­skrækket over en drøm, hvor der blev sagt ham, at egnens rigeste mand var død. Det kunne jo kun: betyde ham selv. Men den nat var den fat­tige vejarbejder blevet kaldt hjem.

Guds børn er borgere i Himmelen. Selvom man er fattig og forfulgt i denne verden, så ejer man en umistelig skat i Himmelen.

At have sit navn indskrevet i Himmelen er mere værdifuldt end at have sit navn i store bankbøger her på jorden. En frelst sjæl er mere værd end hele verden, siger Jesus.

Her er så meget rigt og smukt på jorden, også for Guds børn. Vi ejer meget at glæde os over. Og vi kan nyde glæden over sundhed og et godt hjem. Arbejdskraft og arbejdsglæde, glæde over naturen og mange, mange andre ting er også Guds børns ejendom.

Men for os er dette kun et tillæg til vor egent­lige rigdom. Har vi vor skat i Himmelen, giver Gud os alt dette i tilgift. Så rige er Jesu ven­ner. Har du din rigdom i Himmelen? Kan du sige som Paulus: »Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.« Fil. 3, 20.

Bøn

Befæst mig dog de tanker:
Jeg snart i himlen står!
Gør troen kæk
mod bølgens skræk,
hold selv ved ror og anker,
du ved, hvad jeg formår.
Befæst mig dog de tanker:
Jeg snart i himlen står!

H. A. Brorson
DDS 559
HJMT 594